Laat uw verpakking onze zorg zijn! Bel 0487 59 3526
mupla-30-jaar Created with Sketch.
0 items

Privacybeleid

Op 25 mei 2018 wordt nieuwe wet omtrent privacy van kracht. Omdat we bij Mupla Verpakkingen graag open en transparant met onze klanten en relaties willen communiceren, lichten we het even toe. Allereerst willen we uiteraard graag duidelijk maken dat Mupla Verpakkingen nog nooit persoonlijke gegevens aan niet-belanghebbenden en andere partijen die niet direct van invloed zijn op een overeenkomst, heeft verstrekt. Wij zullen dat ook in de toekomst nooit doen. We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om gegevensmisbruik in de toekomst tegen te gaan. Wat houdt het in? Op 25 mei 2018 treedt dus de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Deze geldt voor de hele Europese Unie en betreft een privacyverordening die heel wat onrust veroorzaakt. Je hebt er vast al over gehoord, maar wat houdt de nieuwe verordening in voor jou en jouw organisatie? De juridische tekst is soms lastig naar de praktijk te vertalen. Duidelijke zienswijzen zijn er nog maar in beperkte mate en jurisprudentie is er nog niet. De verordening heeft als doel de privacy en persoonlijke gegevens van Europese burgers te beschermen en om beter aan te sluiten bij de huidige technologische ontwikkelingen. Ook de e-privacy richtlijn wordt aangepast in lijn met dezelfde principes als de AVG. Na het introduceren van de AVG hebben de consumenten alle macht in handen als het gaat om hun persoonsgegevens. Consumenten hebben bijvoorbeeld altijd het recht om hun persoonsgegevens op te vragen of te laten verwijderen. Je kan altijd onze volledige Privacy Policy hieronder doorlezen om precies te weten wat er met jouw gegevens gebeurd.

Privacybeleid

1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Mupla Verpakkingen, gevestigd te Beneden-Leeuwen. Mupla Verpakkingen is de eigenaar van de website Mupla.nl. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Mupla Verpakkingen omgaat met de (persoons)gegevens die worden verkregen via deze website.

De (persoons)gegevens die door de bezoeker via deze website worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
*.Het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met Mupla Verpakkingen;
*.Het beantwoorden van gestelde vragen, het voeren van correspondentie en het informeren over de producten en diensten van Mupla Verpakkingen;
*.Het informeren over producten en diensten van derden op basis van door bezoeker gegeven toestemming en opgegeven persoonlijke voorkeuren en behoeften;
*.Om Mupla Verpakkingen een beter beeld te doen krijgen van de bezoekers van de website en haar klanten ten einde haar dienstverlening en de website verder te ontwikkelen, te verbeteren en aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoekers en de klanten van de website;
*.Verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
*.Het samenstellen van (publiekelijk beschikbare, maar niet tot individueel niveau te herleiden) geaggregeerde gebruikstatistieken en het beveiligen van de website. De bezoeker die geen prijs stelt op de door Mupla Verpakkingen of door derden toegezonden informatie kan dit aangeven en daartoe contact opnemen met Mupla Verpakkingen.

2. Gebruik van cookies
Mupla Verpakkingen maakt op deze website gebruik van zogenaamde 'cookies' die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken. Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, danwel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

3. Overdracht onderneming
In de toekomst kan het voorkomen dat Mupla Verpakkingen één of meer onderdelen van de activiteiten van zijn onderneming overdraagt aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van de website, voor zover betrekking hebbende op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.

4. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat de gegevens van de bezoekers van de website worden doorgegeven (naar servers van) aan Mupla Verpakkingen gelieerde of aan door Mupla Verpakkingen voor de operationele activiteiten ingeschakelde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Mupla Verpakkingen zal echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de gegevens van de bezoeker zo goed mogelijk worden beschermd. De bezoeker geeft met de acceptatie van dit privacybeleid op voorhand nadrukkelijk toestemming voor deze verwerkingen door derden buiten de EU.

5. Inzage en wijziging van gegevens
De bezoeker die wil weten welke gegevens Mupla Verpakkingen over hem/haar heeft vastgelegd of die verwerkte gegevens over hem/haar wil wijzigen kan daartoe contact opnemen met Mupla Verpakkingen.

6. Jonger dan 16 jaar
Bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar moeten toestemming van ouders of voogd hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Door acceptatie van dit privacybeleid garandeert de bezoeker dat hij/zij 16 jaar of ouder is, danwel toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor de aangegeven verwerkingen van persoonsgegevens.

7. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd door Mupla Verpakkingen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

8. Vragen en contact
Bezoekers van de website die vragen hebben over dit privacybeleid of anderszins contact met Mupla Verpakkingen willen leggen kunnen daartoe een e-mail sturen.

Over Mupla

Mupla Verpakkingen is in 1987 opgericht als éénmanszaak door dhr. Mulder sr. en is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende verpakkingsgroothandel in de Benelux.

Lees meer over Mupla

Vragen? Bel 0487 59 3526 voor advies!

Mupla Verpakkingen is i.v.m. de zomervakantie gesloten van maandag 27 juli t/m vrijdag 7 augustus (week 31 en 32).
Bestellingen insturen via de webshop kan gewoon tijdens deze periode. Je e-mails worden dan echter weer vanaf maandag 10 augustus door ons gelezen en verwerkt.

Niet meer tonen