Laat uw verpakking onze zorg zijn! Bel 0487 59 3526
mupla-30-jaar Created with Sketch.
0 items

Privacybeleid

Privacybeleid

1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Mupla Verpakkingen, gevestigd te Beneden-Leeuwen. Mupla Verpakkingen is de eigenaar van de website Mupla.nl. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Mupla Verpakkingen omgaat met de (persoons)gegevens die worden verkregen via deze website.

De (persoons)gegevens die door de bezoeker via deze website worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
*.Het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met Mupla Verpakkingen;
*.Het beantwoorden van gestelde vragen, het voeren van correspondentie en het informeren over de producten en diensten van Mupla Verpakkingen;
*.Het informeren over producten en diensten van derden op basis van door bezoeker gegeven toestemming en opgegeven persoonlijke voorkeuren en behoeften;
*.Om Mupla Verpakkingen een beter beeld te doen krijgen van de bezoekers van de website en haar klanten ten einde haar dienstverlening en de website verder te ontwikkelen, te verbeteren en aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoekers en de klanten van de website;
*.Verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
*.Het samenstellen van (publiekelijk beschikbare, maar niet tot individueel niveau te herleiden) geaggregeerde gebruikstatistieken en het beveiligen van de website. De bezoeker die geen prijs stelt op de door Mupla Verpakkingen of door derden toegezonden informatie kan dit aangeven en daartoe contact opnemen met Mupla Verpakkingen.

2. Gebruik van cookies
Mupla Verpakkingen maakt op deze website gebruik van zogenaamde 'cookies' die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken. Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, danwel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

3. Overdracht onderneming
In de toekomst kan het voorkomen dat Mupla Verpakkingen één of meer onderdelen van de activiteiten van zijn onderneming overdraagt aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van de website, voor zover betrekking hebbende op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.

4. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat de gegevens van de bezoekers van de website worden doorgegeven (naar servers van) aan Mupla Verpakkingen gelieerde of aan door Mupla Verpakkingen voor de operationele activiteiten ingeschakelde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Mupla Verpakkingen zal echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de gegevens van de bezoeker zo goed mogelijk worden beschermd. De bezoeker geeft met de acceptatie van dit privacybeleid op voorhand nadrukkelijk toestemming voor deze verwerkingen door derden buiten de EU.

5. Inzage en wijziging van gegevens
De bezoeker die wil weten welke gegevens Mupla Verpakkingen over hem/haar heeft vastgelegd of die verwerkte gegevens over hem/haar wil wijzigen kan daartoe contact opnemen met Mupla Verpakkingen.

6. Jonger dan 16 jaar
Bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar moeten toestemming van ouders of voogd hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Door acceptatie van dit privacybeleid garandeert de bezoeker dat hij/zij 16 jaar of ouder is, danwel toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor de aangegeven verwerkingen van persoonsgegevens.

7. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd door Mupla Verpakkingen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

8. Vragen en contact
Bezoekers van de website die vragen hebben over dit privacybeleid of anderszins contact met Mupla Verpakkingen willen leggen kunnen daartoe een e-mail sturen.

Over Mupla

Mupla Verpakkingen is in 1987 opgericht als éénmanszaak door dhr. Mulder sr. en is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende verpakkingsgroothandel in de Benelux.

Lees meer over Mupla

Vragen? Bel 0487 59 3526 voor advies!
Eerste indruk
9,5
Service
9,8
Prijs / kwaliteit
9,2

Kijk ook eens naar onze 84 verschillende formaten hersluitbare blisterverpakkingen te vinden in de categorie "industrie".

Niet meer tonen